Winkelmand 0

Waarom veiligheidskundig advies

Onze missie “Een veilige en gezonde werkomgeving voor iedereen”.

Wij zetten ons in om voor iedereen een veilige en gezonde werkomgeving te krijgen, daarbij moeten wij het milieu niet vergeten. U zult zien dat daardoor de kosten dalen en de rendementen toenemen.

Vanaf 1 januari 1994 zijn alle werkgevers verplicht tot het hebben van een RI&E. Deze verplichting is te vinden in artikel 5 van de Arbowet en houdt in dat de werkgever schriftelijk vastlegt welke risico’s de arbeid voor de werknemers met zich brengt, waarbij een beschrijving wordt gegeven van de gevaren en de risico-beperkingen maatregelen, en de risico’s voor bijzondere categorieën van werknemers

Werkwijze;

Wij zullen eerst een verkennend gesprek met u houden, om de wensen en specifieke vragen duidelijk te krijgen. Bij de wensen en specifieke vragen behoren duidelijk afgesproken doelstellingen. Als dit helder is zal er een plan van aanpak geschreven worden. Na akkoord voor het plan van aanpak kunnen wij een gericht onderzoek starten en de producten opleveren.